Data ogłoszenia: 2020-08-06
Nr postępowania: AZZP.243.056.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 570492-N-2020 z dnia 2020-08-06 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej


Termin składania ofert: 2020-08-14 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)