Data ogłoszenia: 2020-08-17
Nr postępowania: AZZP.243.060.2020
Nazwa postępowania: Dostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowej
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:


Ogłoszenie nr 574590-
N-2020 z dnia 2020-08-17 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa stanowiska do wytwarzania wyrobów w technologii przyrostowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


Termin składania ofert: 2020-08-25, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)