Data ogłoszenia: 2020-08-19
Nr postępowania: AZZP.243.061.2020
Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 575883-N-2020 z dnia 2020-08-19 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt


Termin składania ofert: 2020-08-27 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)