Data ogłoszenia: 2020-09-04
Nr postępowania: AZZP.243.062.2020
Nazwa postępowania: Dostawa niskopróżniowego skaningowego mikroskopu elektronowego
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 580893-N-2020 z dnia 2020-09-04 r. 

Dostawa niskopróżniowego skaningowego mikroskopu elektronowego

Termin składania ofert: 2020-09-14 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)