Data ogłoszenia: 2020-09-15
Nr postępowania: AZZP.243.066.2020
Nazwa postępowania: Dostawa urządzeń przenośnych typu tablet dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 585138-N-2020 z dnia 2020-09-15 r. 

Dostawa urządzeń przenośnych typu tablet dla Wydziału Budownictwa,

                                  Architektury i Inżynierii Środowiska

Termin składania ofert: 2020-09-23 godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)