Data ogłoszenia: 2020-09-15
Nr postępowania: AZZP.243.063.2020
Nazwa postępowania: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
Kategoria: Dostawy
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 585349-N-2020 z dnia 2020-09-15

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Dostawa części do budowy prototypu sortera w ramach projektu "System cross-belt do zautomatyzowanego sortowania ładunków jednostkowych metodą dwuetapową”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Termin składania ofert: 2020-09-23, godzina 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (1)