Roboty budowlane

Data ogłoszeniaNr postępowaniaNazwa
2019-09-03 AZZP.243.56.2019
Remont elewacji budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ulicy Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy
2019-06-14 AZZP.243.46.2019
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym i socjalnym
2019-05-06 AZZP.243.31.2019
Remont ogólnobudowlany pokoi studenckich i ciągów komunikacyjnych wraz z dostawą i montażem stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta
2019-04-29 AZZP.243.32.2019
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2019-02-25 AZZP.243.13.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2019-02-14 AZZP.243.11.2019
Adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9
2019-01-30 AZZP.243.08.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2018-12-14 AZZP.243.86.2018
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
2018-11-28 AZZP.243.80.2018
Remont ogólnobudowlany dwóch segmentów mieszkalnych w Domu Studenta nr 1F
2018-10-19 AZZP.243.63.2018
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2018-10-10 AZZP.243.59.2018
Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji poprzez wymianę drzwi w holu budynku 2.1
2018-09-28 AZZP.243.56.2018
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
2018-09-04 AZZP.243.52.2018
Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
2018-08-22 AZZP.243.45.2018
Remont sufitu podwieszonego w skrzydłach bocznych holu głównego budynku 2.1 oraz łącznikach do budynków 2.2 i 2.6
2018-08-06 AZZP.243.42.2018
Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
2018-07-13 AZZP.243.38.2018
Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.6 i 2.7
2018-06-29 AZZP.243.36.2018
Remont ogólnobudowlany segmentów mieszkalnych pokoi studenckich X piętra, remont ciągów komunikacyjnych, dostawa i montaż stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1F i 2F
2018-06-21 AZZP.243.31.2018
Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
2018-05-18 AZZP.243.27.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
2018-05-15 AZZP.243.26.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-04-27 AZZP.243.23.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-04-19 AZZP.243.21.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
2018-04-12 AZZP.243.16.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-03-20 AZZP.243.14.2018
Modernizacja instalacji grzewczej z wymianą węzła w budynkach B, C i D ul. Sucha
2018-03-02 AZZP.243.9.2018
Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
2018-02-01 AZZP.243.4.2018
Termomodernizacja budynków naukowo – dydaktycznych B, C i D
2018-01-12 AZZP.243.1.2018
Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.2 i 2.3
2017-10-25 AZZP.243.53.2017
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
2017-09-11 AZZP.243.70.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 3.1 i 3.2
2017-08-14 AZZP.243.67.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2017-08-04 AZZP.243.63.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 2.5 dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2017-06-21 AZZP.243.46.2017
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej ppoż., malowanie elewacji budynków Domu Studenta nr 1 i nr 2 ul. Koszarowa 9 i 9A
2017-06-21 AZZP.243.51.2017
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i nr 2 al. Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy
2017-06-20 AZZP.243.49.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/335/1-2 przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy (działki nr ewid. 72/1, 72/3, 72/4, obręb 84).
2016-10-24 AZZP.243.115.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
2016-10-18 AZZP.243.111.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
2016-10-04 AZZP.243.105.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
2016-10-04 AZZP.243.106.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
2016-10-04 AZZP.243.107.2016
Remont klatek schodowych w budynku „A” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
2016-09-29 AZZP.243.102.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
2016-09-14 AZZP.243.97.2016
Rozbiórka dwóch budynków technicznych na terenie nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 33 w Bydgoszczy
2016-09-05 AZZP.243.93.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
2016-08-26 AZZP.243.85.2016
Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2016-08-26 AZZP.243.90.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
2016-08-11 AZZP.243.81.2016
Wygrodzenie stref pożarowych z montażem systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków dydaktycznych przy al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
2016-07-22 AZZP.243.79.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zad. nr 1 : Remont pomieszczeń sal wykładowych i pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Ochrony Środowiska WBiIŚ UTP ul. Sucha 9, Zad. nr 2 : Remont pomieszczeń san
2016-07-18 AZZP.243.71.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
2016-07-06 AZZP.243.63.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2016-06-30 AZZP.243.60.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
2016-06-30 AZZP.243.59.2016
Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3.
2016-06-28 AZZP.243.54.2016
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej p-poż, naprawą nawierzchni komunikacyjnych w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A
2016-06-28 AZZP.243.55.2016
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
2016-06-23 AZZP.243.51.2016
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
2015-11-18 AZZP.243.155.2015
Remont -wymianę uszkodzonych wykładzin posadzkowych w korytarzach parteru bud. 2-4 i 2-6 WTIiE UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
2015-11-12 AZZP.243.146.2015
Remont pomieszczeń i posadzek w korytarzu i halach technologicznych WIM UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
2015-10-13 AZZP.243.127.2015
Remont dachu budynku hali technologicznej WTiICH Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3
2015-10-01 AZZP.243.109.2015
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
2015-08-10 AZZP.243.93.2015
: Wykonanie ogrodzenia terenu działki Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
2015-08-04 AZZP.243.92.2015
Remont przejść komunikacyjnych z wymianą drzwi dwuskrzydłowych p-poż na klatkach schodowych głównych Domu Studenta nr 1 i 2 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
2015-07-22 AZZP.243.80.2015
BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE ORAZ TERENU REKREACYJNEGO NA DZIALCE NR 162 OBREB 0337 U ZBIEGU AL. KALISKIEGO 12-14 I UL. ANDERSA 1.
2015-07-02 AZZP.243.73.2015
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymianą stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A.
2015-06-22 AZZP.243.69.2015
Remont sufitu w holu głównym budynku 2-1 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 7.
2015-06-16 AZZP.243.66.2015
Remont pomieszczenia pralni VIIIp oraz wykonanie prac awaryjnych i uzupełniających w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
2015-06-16 AZZP.243.64.2015
Remont segmentow mieszkalnych II p. oraz pomieszczen ogolnodostepnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymiana stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
2015-06-03 AZZP.243.55.2015
Remont sanitariatów w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego przy al. Kaliskiego 7.
2015-05-18 AZZP.243.53.2015
Remont pomieszczeń w budynku 3.1 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
2014-11-28 AZZP.243.204.2014
Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
2014-11-14 AZZP.243.192.2014
Wykonanie wymiany zużytych wykładzin w trzech korytarzach w budynku 2.3 Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2014-10-13 AZZP.243.144.2014
Wykonanie ogrodzenia wokół Domów Studenta DSF1 i DSF2 w al. Kaliskiego 12-14 oraz odcinka ogrodzenia przy DS1 i DS2 w ul. Koszarowej 9 i 9a
2014-09-16 AZZP.243.130.2014
Remont nawierzchni z wykonaniem pochylni, dostawa i montaż platform przyschodowych
2014-07-30 AZZP.243.109.2014
Remont pokoi gościnnych i wejścia głównego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14
2014-07-28 AZZP.243.108.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
2014-07-24 AZZP.243.106.2014
Wykonanie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych
2014-07-11 AZZP.243.101.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
2014-06-18 AZZP.243.93.2014
Przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń po Bibliotece Głównej dla potrzeb Centrum Zarządzania UTP w budynku 2.1 w al. Kaliskiego 7
2014-06-13 AZZP.243.89.2014
Remont segmentów mieszkalnych II piętra oraz pomieszczeń ogólnodostępnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14. Dostawa mebli.
2014-05-29 AZZP.243.82.2014
Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14.
2013-11-26 AZZP-S.24-268/2013
Rozbudowa systemu monitoringu w Domach Studenta nr 1 i 2
2013-11-21 AZZP-AJ.24-252/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzki żywicznej w pomieszczeniu laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-11-21 AZZP-MK.24-253/2013
Wykonanie ściany działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-11-20 AZZP-S.24-257/2013
Wymiana zużytych wykładzin w budynku 3.2 Wydziału Inżynierii Mechanicznej przy al. Kaliskiego 7
2013-11-08 AZZP-S.24-229/2013
Wymiana stolarki okiennej w budynku C Wydziału Rolnictwa Biotechnologii przy ul. Kordeckiego 20
2013-11-05 AZZP-DK.24-227/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu autoryzacji dostępu, monitorowania laboratorium i instalacji sieci komputerowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na UTP w Byd
2013-11-05 AZZP-S.24-228/2013
Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430
2013-10-23 AZZP-MK.24-200/2013
Wykonanie ścianki działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-08-14 AZZP-MK.24-140/2013
Wykonanie ścianki działowej wewnętrznej szklonej szybą bezpieczną z wbudowaną bramą segmentową dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-07-29 AZZP-MK.24-137/2013
Remont łazienek i pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Studenta nr 1
2013-07-10 AZZP-S.24-129/2013
Remont ogólnobudowlany pomieszczeń dla Zakładu Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie przy ul. Kordeckiego 20
2013-07-04 AZZP-MK.24-112/2013
Remont łazienek i pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Studenta nr 1
2013-06-27 AZZP-S.24-108/2013
Budowa parkingu, drogi wewnętrznej, instalacji odwadniającej na terenie obiektów akademickich przy ul. Fordońskiej 430
2013-06-21 AZZP-S.24-107/2013
Zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
2013-06-12 AZZP-S.24-94/2013
Roboty budowlane w Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
2013-05-28 AZZP-S.24-90/2013
Zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
2013-05-22 AZZP-S.24-40/2013
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w obiekcie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6
2013-04-25 AZZP-MK.24-61/2013
Montaż podłóg gresowych, wykładzin oraz ścianek działowych w pomieszczeniach budynku Wydziału Zarządzania
2013-04-22 AZZP-S.24-60/2013
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń dla potrzeb dziekanatu WydziałuTelekomunikacji i Elektrotechniki
2013-02-22 AZZP-S.24-18/2013
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i komunikacyjnych w Domach Studenckich nr 1F i 2F przy al. Kaliskiego 12-14
2012-11-27 AZZP-AJ.24-289/2012
Remont pomieszczenia laboratorium Zakładu Podstaw Projektowania Układów Mechatronicznych w budynku 2.3 pom. 421 przy ul. Prof.S.Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
2012-11-12 AZZP-S.24-249/2012
Wykonanie remontu nawierzchni wraz z wykonaniem pochylni jako elementu podjazdu dla studentów niepełnosprawnych do budynku przy ul. Seminaryjnej 3
2012-09-27 AZZP-DK.24-205/2012
Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń oraz wykonaniu modernizacji laboratoriów znajdujących się na obiekcie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (WTiE)
2012-09-04 AZZP-DK.24-188/2012
Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń oraz wykonaniu modernizacji laboratoriów znajdujących się na obiekcie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-08-21 AZZP-AJ.24-175/2012
Remont dachu budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 3
2012-08-10 AZZP-DK.24-177/2012
Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń oraz wykonaniu modernizacji laboratoriów znajdujących się na obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-08-03 AZZP-S.24-173/2012
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu i chodników, wykonanie terenu utwardzonego przy Domach Studenta nr 1 i 2, przy ulicy Kaliskiego 12-14
2012-07-11 AZZP-S.24-150/2012
Remont ogólnobudowlany pomieszczenia dla spektrometru NMR-400
2012-07-05 AZZP-AJ.24-140/2012
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach 141-146 w budynku 3.1 przy ul. Prof.S.Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
2012-06-20 AZZP-S.24-133/2012
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń Domu Studenta nr 2 przy ul Kaliskiego 14 wraz z zabudową mebli
2012-06-06 AZZP-AJ.24-109/2012
Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-05-24 AZZP-S.24-88/2012
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Bernardyńskiej 6-8
2011-11-07 AZZP-S.24-211/2011
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigu osobowego w Domu Studenta nr 2F przy ul. Kaliskiego 14
2011-09-15 AZZP-B.24-167/2011
Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy
2011-08-18 AZZP-B.24-145/2011
Prace modernizacyjno – adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy
2011-08-05 AZZP-S.24-142/2011
Wykonanie docieplenia elewacji budynku Wydziału Zarządzania
2011-08-05 AZZP-S.24-141/2011
Remont drogi pożarowej przy al. Kaliskiego 12-14
2011-08-04 AZZP-S.24-137/2011
Zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznego przyłącza optotelekomunikacyjnego od optycznej sieci teleinformatycznej KWP i UTP do Komendy Powiatowej PSP na ul. Dąbrowskiego
2011-07-12 AZZP-S.24-125/2011
Zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy schodowej
2011-06-21 AZZP-S.24-104/2011
Montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wody zimnej
2011-06-17 AZZP-S.24-103/2011
Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 - II etap
2011-06-13 AZZP-S.24-90/2011
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń Domu Studenta nr 1 przy ul Kaliskiego 12 wraz z zabudową mebli
2011-05-30 AZZP-S.24-81/2011
Zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy przyschodowej
2011-05-20 AZZP-S.24-77/2011
Remont dachu budynku A przy ul. Kordeckiego 20
2011-04-28 AZZP-S.24-63/2011
Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430
2011-04-20 AZZP-S.24-58/2011
Remont dachu budynku A przy ul. Kordeckiego 20
2011-03-23 AZZP-S.24-43/2011
Remont pomieszczeń w Domach Studenta przy ul. Kaliskiego 12-14
2011-02-01 AZZP-S.24-13/2011
Wymiana okien witryny elewacyjnej i drzwi zewnętrznych budynku przy ul. Fordońskiej 430
2011-01-10 AZZP-S.24-2/2011
Wymiana stolarki okiennej w części budynku przy ul. Fordońskiej 430
2010-11-10 AZZP-S.24-193/2010
Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Fordońskiej 430
2010-11-05 AZZP-S.24-187/2010
Adaptacja pomieszczeń, modernizacja laboratoriów Wydziału Zarządzania
2010-09-30 AZZP-S.24-159/2010
Adaptacja pomieszczeń, modernizacja laboratoriów Wydziału Zarządzania
2010-09-23 AZZP-S.24-158/2010
Adaptacja pomieszczeń i modernizacja Laboratoriów Centrum Kształtowania i Ochrony Środowiska, Laboratorium Projektowania i Wykonania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa Tworzyw polimerowych, Laboratorium Badań Konstrukcji Drogowych
2010-09-14 AZZP-S.24-155/2010
Rozbiórka obiektów budowlanych w Osielsku przy ul. Kwiatowej
2010-08-31 AZZP-S.24-122/2010
Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego
2010-08-23 AZZP-S.24-121/2010
Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach 2-1 i 3-1 przy al. Kaliskiego 7
2010-07-26 AZZP-B.24-108/2010
Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej
2010-07-22 AZZP-B.24-90/2010
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Powierzchni
2010-07-20 AZZP-S.24-106/2010
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowanie i wykonanie węzła c.o. w SWFiS
2010-07-16 AZZP-S.24-104/2010
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigów osobowych w Domach Stu-denta nr 1F i 2F przy ul. Kaliskiego 12/14
2010-07-15 AZZP-S.24-105/2010
Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach 2-1 i 3-1 przy al. Kaliskiego 7
2010-07-08 AZZP-B.24-99/2010
Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej
2010-07-05 AZZP-S.24-101/2010
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowanie i wykonanie węzła c.o. w SWFiS
2010-05-19 AZZP-S.24-67/2010
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń Domu Studenta nr 1 przy ul Kaliskiego 12 wraz z zabudową mebli

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.