Roboty budowlane

Data ogłoszeniaNr postępowaniaNazwa
2020-07-27 AZZP.243.057.2020
Remont malarski segmentów mieszkalnych i pomieszczeń wspólnych VII i VIII piętra w Domu Studenta nr 1 ul. Al. Profesora Sylwestra Kaliskiego 12
2020-07-09 AZZP.243.050.2020
Dostawa odczynników chemicznych dla Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt
2020-04-30 AZZP.243.030.2020
Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy
2020-01-17 AZZP.243.004.2020
Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
2019-11-29 AZZP.243.101.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Uczelni w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
2019-09-03 AZZP.243.56.2019
Remont elewacji budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ulicy Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy
2019-06-14 AZZP.243.46.2019
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym i socjalnym
2019-05-06 AZZP.243.31.2019
Remont ogólnobudowlany pokoi studenckich i ciągów komunikacyjnych wraz z dostawą i montażem stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta
2019-04-29 AZZP.243.32.2019
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2019-02-25 AZZP.243.13.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2019-02-14 AZZP.243.11.2019
Adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9
2019-01-30 AZZP.243.08.2019
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2018-12-14 AZZP.243.86.2018
Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
2018-11-28 AZZP.243.80.2018
Remont ogólnobudowlany dwóch segmentów mieszkalnych w Domu Studenta nr 1F
2018-10-19 AZZP.243.63.2018
Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
2018-10-10 AZZP.243.59.2018
Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji poprzez wymianę drzwi w holu budynku 2.1
2018-09-28 AZZP.243.56.2018
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
2018-09-04 AZZP.243.52.2018
Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
2018-08-22 AZZP.243.45.2018
Remont sufitu podwieszonego w skrzydłach bocznych holu głównego budynku 2.1 oraz łącznikach do budynków 2.2 i 2.6
2018-08-06 AZZP.243.42.2018
Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
2018-07-13 AZZP.243.38.2018
Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.6 i 2.7
2018-06-29 AZZP.243.36.2018
Remont ogólnobudowlany segmentów mieszkalnych pokoi studenckich X piętra, remont ciągów komunikacyjnych, dostawa i montaż stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1F i 2F
2018-06-21 AZZP.243.31.2018
Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum
2018-05-18 AZZP.243.27.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
2018-05-15 AZZP.243.26.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-04-27 AZZP.243.23.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-04-19 AZZP.243.21.2018
Budowa laboratorium diagnostyki modyfikacji chemicznych i genetycznych żywności – gospodarstwo Minikowo
2018-04-12 AZZP.243.16.2018
Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
2018-03-20 AZZP.243.14.2018
Modernizacja instalacji grzewczej z wymianą węzła w budynkach B, C i D ul. Sucha
2018-03-02 AZZP.243.9.2018
Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
2018-02-01 AZZP.243.4.2018
Termomodernizacja budynków naukowo – dydaktycznych B, C i D
2018-01-12 AZZP.243.1.2018
Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.2 i 2.3
2017-10-25 AZZP.243.53.2017
Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
2017-09-11 AZZP.243.70.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 3.1 i 3.2
2017-08-14 AZZP.243.67.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
2017-08-04 AZZP.243.63.2017
Remont i przystosowanie pomieszczeń w budynku 2.5 dla Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2017-06-21 AZZP.243.46.2017
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej ppoż., malowanie elewacji budynków Domu Studenta nr 1 i nr 2 ul. Koszarowa 9 i 9A
2017-06-21 AZZP.243.51.2017
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i nr 2 al. Kaliskiego 12-14 w Bydgoszczy
2017-06-20 AZZP.243.49.2017
Przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wpisanego do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem A/335/1-2 przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy (działki nr ewid. 72/1, 72/3, 72/4, obręb 84).
2016-10-24 AZZP.243.115.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
2016-10-18 AZZP.243.111.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
2016-10-04 AZZP.243.105.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
2016-10-04 AZZP.243.106.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
2016-10-04 AZZP.243.107.2016
Remont klatek schodowych w budynku „A” przy ul. ks. A. Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
2016-09-29 AZZP.243.102.2016
Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.
2016-09-14 AZZP.243.97.2016
Rozbiórka dwóch budynków technicznych na terenie nieruchomości przy ul. Hetmańskiej 33 w Bydgoszczy
2016-09-05 AZZP.243.93.2016
Remont sanitariatów I piętra w budynku „F” ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20 w Bydgoszczy
2016-08-26 AZZP.243.85.2016
Remont klatki schodowej oraz pomieszczeń laboratoryjnych Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
2016-08-26 AZZP.243.90.2016
Remont łazienki i przystosowanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych w budynku WHiBZ
2016-08-11 AZZP.243.81.2016
Wygrodzenie stref pożarowych z montażem systemu sygnalizacji pożaru i oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie budynków dydaktycznych przy al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7
2016-07-22 AZZP.243.79.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zad. nr 1 : Remont pomieszczeń sal wykładowych i pomieszczeń laboratoryjnych Katedry Ochrony Środowiska WBiIŚ UTP ul. Sucha 9, Zad. nr 2 : Remont pomieszczeń san
2016-07-18 AZZP.243.71.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
2016-07-06 AZZP.243.63.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
2016-06-30 AZZP.243.60.2016
Remonty obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy: Zadanie nr 1 : Remont pomieszczeń Sali Gimnastycznej i przyległego zaplecza sanitarnego Bydgoszcz ul. Ks. Augustyna Kordeckiego 20, Zadanie nr 2 : Remont klatek
2016-06-30 AZZP.243.59.2016
Wymiana stolarki okiennej w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3.
2016-06-28 AZZP.243.54.2016
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych z wymianą stolarki drzwiowej p-poż, naprawą nawierzchni komunikacyjnych w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A
2016-06-28 AZZP.243.55.2016
Prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1 i 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
2016-06-23 AZZP.243.51.2016
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
2015-11-18 AZZP.243.155.2015
Remont -wymianę uszkodzonych wykładzin posadzkowych w korytarzach parteru bud. 2-4 i 2-6 WTIiE UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
2015-11-12 AZZP.243.146.2015
Remont pomieszczeń i posadzek w korytarzu i halach technologicznych WIM UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 7
2015-10-13 AZZP.243.127.2015
Remont dachu budynku hali technologicznej WTiICH Bydgoszcz ul. Seminaryjna 3
2015-10-01 AZZP.243.109.2015
WYKONANIE I MONTAŻ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DWÓCH URZĄDZEŃ DO TRANSPORTU PIONOWEGO (PLATFORM) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY
2015-08-10 AZZP.243.93.2015
: Wykonanie ogrodzenia terenu działki Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 w Bydgoszczy
2015-08-04 AZZP.243.92.2015
Remont przejść komunikacyjnych z wymianą drzwi dwuskrzydłowych p-poż na klatkach schodowych głównych Domu Studenta nr 1 i 2 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
2015-07-22 AZZP.243.80.2015
BUDOWA BOISKA DO GRY W KOSZYKOWKE ORAZ TERENU REKREACYJNEGO NA DZIALCE NR 162 OBREB 0337 U ZBIEGU AL. KALISKIEGO 12-14 I UL. ANDERSA 1.
2015-07-02 AZZP.243.73.2015
Remont segmentów mieszkalnych oraz pomieszczeń ogólnodostępnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymianą stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz ul. Koszarowa 9 i 9A.
2015-06-22 AZZP.243.69.2015
Remont sufitu w holu głównym budynku 2-1 - Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz al. Kaliskiego 7.
2015-06-16 AZZP.243.66.2015
Remont pomieszczenia pralni VIIIp oraz wykonanie prac awaryjnych i uzupełniających w Domu Studenta nr 1 i nr 2 UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14
2015-06-16 AZZP.243.64.2015
Remont segmentow mieszkalnych II p. oraz pomieszczen ogolnodostepnych Domu Studenta nr 1 i 2 wraz z wymiana stolarki drzwiowej UTP Bydgoszcz al. Kaliskiego 12-14.
2015-06-03 AZZP.243.55.2015
Remont sanitariatów w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego przy al. Kaliskiego 7.
2015-05-18 AZZP.243.53.2015
Remont pomieszczeń w budynku 3.1 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
2014-11-28 AZZP.243.204.2014
Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w 7 obiektach dydaktycznych Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w al. Kaliskiego 7
2014-11-14 AZZP.243.192.2014
Wykonanie wymiany zużytych wykładzin w trzech korytarzach w budynku 2.3 Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2014-10-13 AZZP.243.144.2014
Wykonanie ogrodzenia wokół Domów Studenta DSF1 i DSF2 w al. Kaliskiego 12-14 oraz odcinka ogrodzenia przy DS1 i DS2 w ul. Koszarowej 9 i 9a
2014-09-16 AZZP.243.130.2014
Remont nawierzchni z wykonaniem pochylni, dostawa i montaż platform przyschodowych
2014-07-30 AZZP.243.109.2014
Remont pokoi gościnnych i wejścia głównego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14
2014-07-28 AZZP.243.108.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
2014-07-24 AZZP.243.106.2014
Wykonanie przebudowy układów pomiarowo-rozliczeniowych
2014-07-11 AZZP.243.101.2014
Remont 52 segmentów mieszkalnych wraz z wymianą stolarki w Domach Studenta nr 1 i 2 w ul. Koszarowej 9 i 9A
2014-06-18 AZZP.243.93.2014
Przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń po Bibliotece Głównej dla potrzeb Centrum Zarządzania UTP w budynku 2.1 w al. Kaliskiego 7
2014-06-13 AZZP.243.89.2014
Remont segmentów mieszkalnych II piętra oraz pomieszczeń ogólnodostępnych wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14. Dostawa mebli.
2014-05-29 AZZP.243.82.2014
Remont oświetlenia ewakuacyjnego w Domach Studenta nr 1 i 2 w al. Kaliskiego 12-14.
2013-11-26 AZZP-S.24-268/2013
Rozbudowa systemu monitoringu w Domach Studenta nr 1 i 2
2013-11-21 AZZP-AJ.24-252/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu posadzki żywicznej w pomieszczeniu laboratorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-11-21 AZZP-MK.24-253/2013
Wykonanie ściany działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-11-20 AZZP-S.24-257/2013
Wymiana zużytych wykładzin w budynku 3.2 Wydziału Inżynierii Mechanicznej przy al. Kaliskiego 7
2013-11-08 AZZP-S.24-229/2013
Wymiana stolarki okiennej w budynku C Wydziału Rolnictwa Biotechnologii przy ul. Kordeckiego 20
2013-11-05 AZZP-DK.24-227/2013
Roboty budowlane polegające na wykonaniu systemu autoryzacji dostępu, monitorowania laboratorium i instalacji sieci komputerowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na UTP w Byd
2013-11-05 AZZP-S.24-228/2013
Remont ogólnobudowlany pomieszczeń piwnicznych w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Fordońskiej 430
2013-10-23 AZZP-MK.24-200/2013
Wykonanie ścianki działowej wewnętrznej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-08-14 AZZP-MK.24-140/2013
Wykonanie ścianki działowej wewnętrznej szklonej szybą bezpieczną z wbudowaną bramą segmentową dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2013-07-29 AZZP-MK.24-137/2013
Remont łazienek i pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Studenta nr 1
2013-07-10 AZZP-S.24-129/2013
Remont ogólnobudowlany pomieszczeń dla Zakładu Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie przy ul. Kordeckiego 20
2013-07-04 AZZP-MK.24-112/2013
Remont łazienek i pomieszczeń ogólnodostępnych w Domu Studenta nr 1
2013-06-27 AZZP-S.24-108/2013
Budowa parkingu, drogi wewnętrznej, instalacji odwadniającej na terenie obiektów akademickich przy ul. Fordońskiej 430
2013-06-21 AZZP-S.24-107/2013
Zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
2013-06-12 AZZP-S.24-94/2013
Roboty budowlane w Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
2013-05-28 AZZP-S.24-90/2013
Zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14
2013-05-22 AZZP-S.24-40/2013
Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu w obiekcie Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii przy ul. Bernardyńskiej 6
2013-04-25 AZZP-MK.24-61/2013
Montaż podłóg gresowych, wykładzin oraz ścianek działowych w pomieszczeniach budynku Wydziału Zarządzania
2013-04-22 AZZP-S.24-60/2013
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń dla potrzeb dziekanatu WydziałuTelekomunikacji i Elektrotechniki
2013-02-22 AZZP-S.24-18/2013
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych i komunikacyjnych w Domach Studenckich nr 1F i 2F przy al. Kaliskiego 12-14
2012-11-27 AZZP-AJ.24-289/2012
Remont pomieszczenia laboratorium Zakładu Podstaw Projektowania Układów Mechatronicznych w budynku 2.3 pom. 421 przy ul. Prof.S.Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
2012-11-12 AZZP-S.24-249/2012
Wykonanie remontu nawierzchni wraz z wykonaniem pochylni jako elementu podjazdu dla studentów niepełnosprawnych do budynku przy ul. Seminaryjnej 3
2012-09-27 AZZP-DK.24-205/2012
Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń oraz wykonaniu modernizacji laboratoriów znajdujących się na obiekcie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (WTiE)
2012-09-04 AZZP-DK.24-188/2012
Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń oraz wykonaniu modernizacji laboratoriów znajdujących się na obiekcie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-08-21 AZZP-AJ.24-175/2012
Remont dachu budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 3
2012-08-10 AZZP-DK.24-177/2012
Roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń oraz wykonaniu modernizacji laboratoriów znajdujących się na obiektach Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-08-03 AZZP-S.24-173/2012
Wykonanie remontu nawierzchni parkingu i chodników, wykonanie terenu utwardzonego przy Domach Studenta nr 1 i 2, przy ulicy Kaliskiego 12-14
2012-07-11 AZZP-S.24-150/2012
Remont ogólnobudowlany pomieszczenia dla spektrometru NMR-400
2012-07-05 AZZP-AJ.24-140/2012
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach 141-146 w budynku 3.1 przy ul. Prof.S.Kaliskiego 7 w Bydgoszczy
2012-06-20 AZZP-S.24-133/2012
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń Domu Studenta nr 2 przy ul Kaliskiego 14 wraz z zabudową mebli
2012-06-06 AZZP-AJ.24-109/2012
Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno -Przyrodniczego w Bydgoszczy
2012-05-24 AZZP-S.24-88/2012
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Bernardyńskiej 6-8
2011-11-07 AZZP-S.24-211/2011
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigu osobowego w Domu Studenta nr 2F przy ul. Kaliskiego 14
2011-09-15 AZZP-B.24-167/2011
Prace adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy
2011-08-18 AZZP-B.24-145/2011
Prace modernizacyjno – adaptacyjno-remontowe na obiektach Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy
2011-08-05 AZZP-S.24-142/2011
Wykonanie docieplenia elewacji budynku Wydziału Zarządzania
2011-08-05 AZZP-S.24-141/2011
Remont drogi pożarowej przy al. Kaliskiego 12-14
2011-08-04 AZZP-S.24-137/2011
Zaprojektowanie i wykonanie bezpiecznego przyłącza optotelekomunikacyjnego od optycznej sieci teleinformatycznej KWP i UTP do Komendy Powiatowej PSP na ul. Dąbrowskiego
2011-07-12 AZZP-S.24-125/2011
Zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy schodowej
2011-06-21 AZZP-S.24-104/2011
Montaż zestawu pompowego do podnoszenia ciśnienia w instalacji wody zimnej
2011-06-17 AZZP-S.24-103/2011
Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430 - II etap
2011-06-13 AZZP-S.24-90/2011
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń Domu Studenta nr 1 przy ul Kaliskiego 12 wraz z zabudową mebli
2011-05-30 AZZP-S.24-81/2011
Zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy przyschodowej
2011-05-20 AZZP-S.24-77/2011
Remont dachu budynku A przy ul. Kordeckiego 20
2011-04-28 AZZP-S.24-63/2011
Adaptacja budynku Wydziału Zarządzania UTP przy ul. Fordońskiej 430
2011-04-20 AZZP-S.24-58/2011
Remont dachu budynku A przy ul. Kordeckiego 20
2011-03-23 AZZP-S.24-43/2011
Remont pomieszczeń w Domach Studenta przy ul. Kaliskiego 12-14
2011-02-01 AZZP-S.24-13/2011
Wymiana okien witryny elewacyjnej i drzwi zewnętrznych budynku przy ul. Fordońskiej 430
2011-01-10 AZZP-S.24-2/2011
Wymiana stolarki okiennej w części budynku przy ul. Fordońskiej 430
2010-11-10 AZZP-S.24-193/2010
Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach przy ul. Fordońskiej 430
2010-11-05 AZZP-S.24-187/2010
Adaptacja pomieszczeń, modernizacja laboratoriów Wydziału Zarządzania
2010-09-30 AZZP-S.24-159/2010
Adaptacja pomieszczeń, modernizacja laboratoriów Wydziału Zarządzania
2010-09-23 AZZP-S.24-158/2010
Adaptacja pomieszczeń i modernizacja Laboratoriów Centrum Kształtowania i Ochrony Środowiska, Laboratorium Projektowania i Wykonania Nowoczesnych Narzędzi do Przetwórstwa Tworzyw polimerowych, Laboratorium Badań Konstrukcji Drogowych
2010-09-14 AZZP-S.24-155/2010
Rozbiórka obiektów budowlanych w Osielsku przy ul. Kwiatowej
2010-08-31 AZZP-S.24-122/2010
Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegania oraz wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego zasilania awaryjnego
2010-08-23 AZZP-S.24-121/2010
Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach 2-1 i 3-1 przy al. Kaliskiego 7
2010-07-26 AZZP-B.24-108/2010
Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej
2010-07-22 AZZP-B.24-90/2010
Adaptacja i modernizacja pomieszczeń Laboratorium Inżynierii Powierzchni
2010-07-20 AZZP-S.24-106/2010
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowanie i wykonanie węzła c.o. w SWFiS
2010-07-16 AZZP-S.24-104/2010
Zaprojektowanie i wykonanie wymiany dźwigów osobowych w Domach Stu-denta nr 1F i 2F przy ul. Kaliskiego 12/14
2010-07-15 AZZP-S.24-105/2010
Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitariatów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynkach 2-1 i 3-1 przy al. Kaliskiego 7
2010-07-08 AZZP-B.24-99/2010
Wykonanie modernizacji i adaptacji pomieszczeń Laboratorium Genetyki Molekularnej
2010-07-05 AZZP-S.24-101/2010
Wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zaprojektowanie i wykonanie węzła c.o. w SWFiS
2010-05-19 AZZP-S.24-67/2010
Wykonanie remontu ogólnobudowlanego pomieszczeń Domu Studenta nr 1 przy ul Kaliskiego 12 wraz z zabudową mebli