Data ogłoszenia: 2018-06-29
Nr postępowania: AZZP.243.36.2018
Nazwa postępowania: Remont ogólnobudowlany segmentów mieszkalnych pokoi studenckich X piętra, remont ciągów komunikacyjnych, dostawa i montaż stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta nr 1F i 2F
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 581464-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Remont
ogólnobudowlany segmentów mieszkalnych pokoi studenckich X piętra, remont ciągów
komunikacyjnych, dostawa i montaż stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w
budynkach Domu Studenta nr 1F i 2F
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert 2018-07-16, godzina: 09:00.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (9)