Data ogłoszenia: 2018-07-13
Nr postępowania: AZZP.243.38.2018
Nazwa postępowania: Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.6 i 2.7
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 588049-N-2018 z dnia 2018-07-13 r.

Montaż dźwigów osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach 2.6 i 2.7

Termin składania ofert: 30.07.2018 godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)