Data ogłoszenia: 2018-08-06
Nr postępowania: AZZP.243.42.2018
Nazwa postępowania: Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Ogłoszenie nr 599969-N-2018 z dnia 2018-08-06 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert 2018-08-21, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)