Data ogłoszenia: 2018-08-22
Nr postępowania: AZZP.243.45.2018
Nazwa postępowania: Remont sufitu podwieszonego w skrzydłach bocznych holu głównego budynku 2.1 oraz łącznikach do budynków 2.2 i 2.6
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 607354-N-2018 z dnia 2018-08-22 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Remont sufitu podwieszonego w skrzydłach bocznych holu głównego budynku 2.1 oraz łącznikach do budynków 2.2 i 2.6

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert: 06.09.2018 godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)