Data ogłoszenia: 2018-09-04
Nr postępowania: AZZP.243.52.2018
Nazwa postępowania: Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 612543-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Adaptacja pomieszczeń budynku B przy ul. Suchej 9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert 2018-09-20, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)