Data ogłoszenia: 2018-09-28
Nr postępowania: AZZP.243.56.2018
Nazwa postępowania: Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Ogłoszenie nr 629499-N-2018 z dnia 2018-09-28 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Termomodernizacja budynków wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego i instalacją ogniw fotowoltaicznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert: 15.10.2018 r. godz. 09:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 19.10.2018 r. godz. 09:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 24.10.2018 r. godz. 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (5)