Data ogłoszenia: 2018-10-10
Nr postępowania: AZZP.243.59.2018
Nazwa postępowania: Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji poprzez wymianę drzwi w holu budynku 2.1
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Ogłoszenie nr 634635-N-2018 z dnia 2018-10-10 r.


Poprawa warunków bezpieczeństwa i eksploatacji poprzez wymianę drzwi w holu budynku 2.1

Termin składania ofert: 25.10.2018 r. godz. 09:00


2018-10-16 Udzielono odpowiedzi na pytania i zmodyfikowano treść SIWZ


2018-10-18 Zmodyfikowano treść SIWZ


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)