Data ogłoszenia: 2018-10-19
Nr postępowania: AZZP.243.63.2018
Nazwa postępowania: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 638704-N-2018 z dnia 2018-10-19 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert: 2018-11-05, godzina: 09:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 2018-11-20, godzina: 09:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)