Data ogłoszenia: 2019-01-30
Nr postępowania: AZZP.243.08.2019
Nazwa postępowania: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 508661-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godz. 10:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 19.02.2019 r. godz. 10:00


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)