Data ogłoszenia: 2019-02-14
Nr postępowania: AZZP.243.11.2019
Nazwa postępowania: Adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 514327-N-2019 z dnia 2019-02-14 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Adaptacja i remont budynku 3.1 przy ul. Kaliskiego 7 i budynku C przy ul. Suchej 9
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert 2019-03-01, godzina: 10:00,

Termin składania ofert 2019-03-07, godzina: 10:00,


2019-02-20 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540033050-N-2019 z dnia 2019-02-20

2019-02-20 dodano Modyfikacje treści SIWZ z dnia 2019-02-20


2019-03-01 dodano odpowiedzi na pytania z dnia 2019-03-01

2019-03-01 dodano Modyfikacje treści SIWZ (Zał.nr 9 i Zał. nr 10) z dnia 2019-03-01

2019-03-18 dodano Wybór Wykonawcy w zakresie zadania nr 2

2019-04-02 dodano Wybór Wykonawcy w zakresie zadania nr 1

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (5)