Data ogłoszenia: 2019-02-25
Nr postępowania: AZZP.243.13.2019
Nazwa postępowania: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 518134-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP w Fordonie dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert 2019-03-12, godzina: 10:00,

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)