Data ogłoszenia: 2019-04-29
Nr postępowania: AZZP.243.32.2019
Nazwa postępowania: Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 542792-N-2019 z dnia 2019-04-29 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:

Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców

rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym, socjalnym i wyposażeniem

Termin składania ofert 2019-05-16, godzina: 10:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert 2019-05-27, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)