Data ogłoszenia: 2019-05-06
Nr postępowania: AZZP.243.31.2019
Nazwa postępowania: Remont ogólnobudowlany pokoi studenckich i ciągów komunikacyjnych wraz z dostawą i montażem stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 544000-N-2019 z dnia 2019-05-06 r.


Remont ogólnobudowlany pokoi studenckich i ciągów komunikacyjnych wraz z dostawą i montażem stolarki meblowej oraz pozostałe prace remontowe w budynkach Domu Studenta


Termin składania ofert: 22.05.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.05.2019 r. godz. 12:20

UWAGA!
2019-05-14 - Dodano: udzielenie odpowiedzi na pytania z dnia 14.05.2019 r. oraz modyfikacja treści SIWZ z dnia 14.05.2019 r.

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (4)