Data ogłoszenia: 2019-06-14
Nr postępowania: AZZP.243.46.2019
Nazwa postępowania: Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym i socjalnym
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:
Ogłoszenie nr 561569-N-2019 z dnia 2019-06-14 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Budowa budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym i socjalnym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert 2019-07-02, godzina: 10:00

UWAGA! Nowy termin składania ofert 2019-07-05, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)