Data ogłoszenia: 2019-09-03
Nr postępowania: AZZP.243.56.2019
Nazwa postępowania: Remont elewacji budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ulicy Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 592423-N-2019 z dnia 2019-09-04 r.

 Remont elewacji budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

przy ulicy Mazowieckiej 28 w Bydgoszczy

Termin składania ofert: 2019-09-19, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (5)