Data ogłoszenia: 2019-11-29
Nr postępowania: AZZP.243.101.2019
Nazwa postępowania: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Uczelni w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 630226-N-2019 z dnia 2019-11-29 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: Utwardzenie terenu wraz z konieczną naprawą infrastruktury w obrębie kampusu UTP oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy budynku Uczelni w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Termin składania ofert 2019-12-16, godzina: 10:00

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (3)