Data ogłoszenia: 2020-01-17
Nr postępowania: AZZP.243.004.2020
Nazwa postępowania: Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Ogłoszenie nr 503857-N-2020 z dnia 2020-01-17 r.

Adaptacja fragmentu budynku 3.2 do potrzeb

Centrum Badawczego Struktur Wielkogabarytowych

wraz z robotami drogowymi oraz budowa Hali hamowni układów napędowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Termin składania ofert 2020-02-03, godzina: 10:00

UWAGA!!! Nowy Termin składania ofert 2020-02-13, godzina 10:00

UWAGA!!! Nowy Termin składania ofert 2020-02-17, godzina 10:00


Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (2)