Data ogłoszenia: 2020-04-30
Nr postępowania: AZZP.243.030.2020
Nazwa postępowania: Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy
Kategoria: Roboty budowlane
Ogłoszenie:

Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb
Uniwersytetu Technologiczno–Przyrodniczego w Bydgoszczy

 

Zamówienie o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych


Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/339645

Rezultat:
Załączniki:

SIWZ (0)