Dokumenty przetargu nr AZZP.243.21.2018

2018-04-19 SIWZ Pobierz plik

2018-04-19 zał. nr 9 - Program Funkcjonalno-Użytkowy Pobierz plik

2018-04-19 PFU - załączniki Pobierz plik

2018-04-19 załącznik nr 10 do SIWZ - wymagania techniczne dla wyposażenia Pobierz plik

2018-04-19 Załącznik nr 11 do SIWZ - szczegółowa kalkulacja wyposażenia Pobierz plik

liczba dokumentów: 5