Dokumenty przetargu nr AZZP.243.82.2014

2014-05-29 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Pralnie Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Schemat Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Zdalny monitoring Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Specyfikacja Techniczna Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Kosztorys Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Przedmiar Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Kosztorys Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Przedmiar Pobierz plik

2014-06-05 DSF 1 Nowy przedmiar Pobierz plik

2014-06-05 DSF 2 Nowy przedmiar Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Piwnica Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Piętra Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Pietra Hotel Pobierz plik

2014-05-29 Schemat Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 zdalny monitoring Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Opis Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Parter Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Piętro Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Piwnica Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Specyfikacja Techniczna Pobierz plik

2014-05-29 DS 1 Pralnie Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Opis Pobierz plik

2014-05-29 DS 2 Parter Pobierz plik

2014-06-05 DSF 1 i 2 Zestawienie opraw Pobierz plik

liczba dokumentów: 25