Ogłoszenia o zawarciu umowy

Ogłoszenie o zawarciu umowy numer postępowania AZZP-16/R/07

Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J. Śniadeckich

Adres pocztowy: ul.Ks.A.Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,

Osoba upoważniona do kontaktów: Ryszard Pokolenko, tel: 052 3479319, e-mail:Pokolenko@utp.bydgoszcz.pl

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa tuszy i tonerów do drukarek i kopiarek

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Najkorzystniejsza oferta-najniższa cena

Nazwa i adres wykonawcy nr 1: PARTNER XXI-PIK, ul.Fordońska 246, 85-959 Bydgoszcz, nr tel: 052 3485858