Dostawa papieru do drukarek i kopiarek

 

 

                             Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

 

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-D.24-160/2011 na dostawę papieru do drukarek i kopiarek prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 2 złożona przez PARTNER XXI-PIK Sp.zo.o

85-766 Bydgoszcz ul Fordońska 246

Cena oferty wynosi : 71636,00

 

 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz

          adres    wykonawcy           

        Cena oferty

1

P.W. MATEX Zbigniew Wojciechowski

85-791 Bydgoszcz ul. Sucharskiego 4

            72.04800

2

PARTNER XXI – PIK Sp..zo.o

85-010 Bydgoszcz ul. Fordońska 246

 

71.636,00

3

COPY PARTNER

85-809 Bydgoszcz ul. Zajęcza 6

71.963.70

4

PIGO Przed..Handlu Zaopatrzenia Szkół

95- 222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 5

 

            72083,60

 

W postępowaniu złożono 4 oferty

 

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu przekazania Wykonawcy niniejszego zawiadomienia.