WYKONANIE PRZEBUDOWY GŁÓWNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO I BUDOWY NOWEGO PODWĘZŁA C.O

Bydgoszcz, 31.10.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji ws. zamówienia:

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 73

 
 

Dotyczy: negocjacji bez ogłoszenia nt  WYKONANIE PRZEBUDOWY GŁÓWNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO I BUDOWY NOWEGO PODWĘZŁA C.O

 Nr postępowania AZZP-B.24-188/2011

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zgodnie z art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  Zamawiający informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącym w/w postępowania

Nazwa Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Oferta nr 1:              ZAKŁAD  BUDOWLANO – INSTALACYJNY  Wiesław Jaśkowiak

ul. Toruńska  46  85 - 023 Bydgoszcz 

Cena:                                         160.400,00  

Ilość pkt. – cena 100%                   100,0 pkt

Uzasadnienie wyboru:                   Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 Więcej ofert do w/w postępowania nie wpłynęło.

 
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.