Dostawa mebli biurowych

  Dostawa mebli biurowych

                                                                          

 

 

                                         Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr.11poz. 759 ) informujemy że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP-D.24-268/2011 na dostawę mebli biurowych prowadzonym w trybie zapytania o cenę , komisyjnie wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 3 złożona przez Studio Wnętrz Forma Justyna Kobusińska

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza  zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Cena oferty wynosi :  54 980,00 zł


1. P.H.U. IGOR  Wojciech  Stepa 86-014 Sicienko Pawłówek 102   -55820,00 zł

2. Przedsiębiorstwo BEST Śniedziewski  ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz - 58420,00 zł

3. Studio Wnętrz Forma Justyna Kobusińska ul. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz - 54980,00 zł