Dostawa środków czystości

 

     Bydgoszcz  2. 01.2012 r

 

 

 

 

             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

           

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 110, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiamy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-D.24-275/2011 na dostawę środków czystości prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.           

 

 

Zadanie nr 1

Jest nią oferta  nr 3  złożona przez:

ART.- CHEM Bogdan Widacki, Wojciech Zalewski, Spółka Jawna

Cena oferty wynosi : 93 851,46,-zł

Wybrana oferta jest  najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100 % określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Zgodnie z art. 93 ust 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informujemy, że   postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  dotyczące  Zadania nr 2 i Zadania nr 3, zostaje unieważnione. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 z uwagi na to, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wymienionym postępowaniu.

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.