Dostawa nawozów mineralnych


 Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zgodnie z art. 92 ust 2 Prawa zamówień publicznych informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne AZZP-S.24-22/2012, na dostawę nawozów mineralnych, prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

 Jest nią oferta złożona przez Lechpol Sp. z o.o., ul Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin.

Cena oferty – 34 570,80 zł.

Wybrana oferta jest najtańsza.

 W postępowaniu złożono 2 oferty.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

1.

ADAR Handel Nawozami Sztucznymi Sp. z o.o.,

ul. Św. Jana 21, 88-170 Wąbrzeźno

34 799,76 zł

2.

Lechpol Sp. z o.o., ul Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

34 570,80 zł

 

 Bydgoszcz, 27.02.2012 r.                                                   Zastępca Kanclerza UTP

/Marian Dahms/