Dostawa mebli biurowych

Bydgoszcz     10. 05 .2012

 

 

 

                                        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

              

 

Zgodnie z art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 7590 ) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-D.24-67/2012 na dostawy mebli biurowych prowadzonym w trybie zapytania o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 2  złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowe Zaopatrzenia Szkół „ PIGO ‘

85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 5

Cena oferty wynosi :

 Zad nr 1  -  5 350,01

 Zad nr 2 –  2 924,84

 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                                                                                         W  postępowaniu złożono 2 oferty.

 

           

Nr

oferty

Firma  ( nazwa ) lub nazwisko oraz

            adres wykonawcy

Zadanie/ cena oferty

1

T .Ratajczak „ Sol Plus ‘ Fotele i Krzesła Biurowe

86-050 Solec Kujawski ul. Unii Europejskiej 4

 Zad nr 1  - 5 600,00

 Zad nr 2 – 3 100,16

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowe Zaopatrzenia Szkół „ PIGO ‘

85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 5

 

Zad nr 1  -  5 350,01

 Zad nr 2 – 2 924,84