Dostawa mebli szkolnych

                                                                                                                   

                                                                                                                     Bydgoszcz    14.05.2012

 

        

                               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2  Prawa zamówień publicznych informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne AZZP-D.24-108/2012  na  dostawę mebli szkolnych  prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrane zostały najkorzystniejsze oferty:

Cena ofert wynoszą :

Zad. nr 1  -  3 621,12

Przędsiębiorstwo  Handlowe Zaopatrzenia Szkół „PIGO”

85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 5

Zad. nr 2  -  8 800 ,00

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEBLE BIUROWE”

85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy  2

Wybrane oferty są najkorzystniejsze zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 W postępowaniu złożono 2 oferty.

     

 

           

Nr

oferty

Firma  ( nazwa ) lub nazwisko oraz

            adres wykonawcy

Zadanie/ cena oferty

1

Przedsiębiorstwo Handlowe Zaopatrzenia Szkół „ PIGO ‘

85-222 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 5

 

 Zad nr 1  -     3 621,12

 Zad nr 2 –      9 200,00

 

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEBLE BIUROWE”

85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy  2

 

Zad nr 1  -      3 800,24

Zad nr 2 –      8 800,00