Dostawa mebli biurowych

                                                                                                                                                                     Bydgoszcz  9.08.2012

 

 

 

 

 

                                                                           Dostawa mebli biurowych       

 

                                                       

                           

                                                              Informacja o wyborze  najkorzystniejszej oferty

                                       

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr.11poz. 759 )  informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP D.24 163/2012 na dostawę mebli biurowych prowadzonym w trybie zapytania o cenę , komisyjnie wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 2  złożona przez  P.W. Meble Biurowe  85-738  Bydgoszcz  s. c. Szajnochy 2

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza  zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Cena oferty wynosi :  6 350,00

W postępowaniu złożono  2 oferty

 

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa ) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

1

Zakład Produkcyjno Handlowy STOLPRODEX

Pawłówek 6   86 – 014 Sicienko

 6 900, 00

2

P.W. Meble Biurowe s. c. ul. Szajnochy 2

85-738 Bydgoszcz

 6 350, 00