Dostawa mebli biurowych

                                                                                                                                Bydgoszcz     12.09.2012

 

 

 

   Dostawa mebli biurowych

                                                          

                                                               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty          

 

                          

 

Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP-D.24-182/2012 na dostawę mebli biurowych  prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta.

Jest nią oferta nr 1 złożona przez KONDOR Pracownia Stolarska Włodzimierz Król

85-433 Bydgoszcz ul. Kolbego 36

Cena oferty wynosi : 12 553,38

 

 

 

W  postępowaniu złożono 2 oferty.

 

           

 

 

 

        

Nr.oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

     cena   oferty

1

KONDOR   Pracownia Stolarska  Włodzimierz Król

85-433 Bydgoszcz  ul. Kolbego 36

        12 553,38

 

2

 ASPOL  s .c.   S.Janicki  , A.Janicki

85-461 Bydgoszcz  ul. Ołowiana 12

        14 391,00

 

 

 

 

 

 

.