Dostawa mebli biurowych i krzeseł obrotowych

 

                                                                                                                        Bydgoszcz    10.10.2012

 

        

                                                  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2  Prawa zamówień publicznych informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne AZZP-D.24-196/2012  na  dostawę mebli biurowych i krzeseł obrotowych prowadzonym w trybie zapytania o cenę, wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Cena oferty wynosi : 3790,00 z

Jest nią oferta złożona przez :   

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEBLE BIUROWE

85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy  2

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 W postępowaniu złożono 2 oferty.

  

           

Nr

oferty

Firma  ( nazwa ) lub nazwisko oraz

            adres wykonawcy

     cena oferty

1

PW ROL- TRANS   S. Nowicki

85-087 Bydgoszcz  ul .Gajowa 74

          4 770,00

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MEBLE BIUROWE”

85-738 Bydgoszcz ul. Szajnochy  2

 

          3 790,00