Dostawa materiałów budowlanych - AZZP-D.24-53/2013

Bydgoszcz, dnia  22.04.2013r.

 

                                      Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póĽn. zm.) Zamawiaj±cy informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP-D.24-53/2013 na dostawę materiałów budowlanych prowadzonym w trybie zapytania o cenę  dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa Wykonawców, których ofertę wybrano:

Zad. nr 1 -  P.H.CH. CHEMIA  Sp. z o.o. Bydgoszcz, ul. Łęczycka 8

Cena :  2 958,86 zł

Zad. nr 2 -  HURTOSTAL Bydgoszcz, ul .Sienkiewicza 3

Cena : 20 854,47 zł

 Uzasadnienie wyboru :       wykonawcy spełniaj± warunki udziału w postępowaniu.

oferty najkorzystniejsze zgodnie z kryterium oceny  ofert okre¶lonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

 

L.p

         Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Zad. nr 1

Zad. nr.2

1

P.H.CH. CHEMIA  Bydgoszcz Łęczycka 8

2 958,86 zł

------------------

2

Przed. Ogólnobudowlane  A.Łunkiewicz

Sicienko D±brówka Nowa 72

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta nie została odrzucona

4 459,37 zł

25 115,99 zł

3

HURTOSTAL l Bydgoszcz Sienkiewicza 3

3 425,74 zł

20 854,47 zł

 

 

 

 

                                                                                                                      Zamawiaj±cy (-)

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.