Dostawa mebli biurowych

Bydgoszcz, dnia  9.08.2013r.

 

 

 

                                     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                             

    

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póĽn. zm.) Zamawiaj±cy informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP-D.24-132/2013 na dostawę mebli biurowych w trybie zapytania o cenę komisyjnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa Wykonawców, których ofertę wybrano :

 Zad. nr 1

P.P.H.U. „MEBLOGAMA” Marek Ruciński

ul.Ludwikowo 1, 85-502 Bydgoszcz

cena :  15.600,00 zł

Zad.nr 2 i Zad. Nr 3

P.W: MEBLE BIUROWE” Iwona Dolska, Zbigniew Nagórski

ul.Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz

cena: Zad. nr.2  -1.470,00 zł.  Zad.nr.3 -5.940,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru :  wykonawcy spełniaj±  warunki udziału w postępowaniu.

                                 Oferty zgodne z kryterium oceny  ofert okre¶lonym  w

                                 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

L.p

Nazwa i adres dostawcy

  Zad. nr. 1 

   Zad.nr.2

    Zad. nr.3

1

P.W.MEBLE BIUROWE

ul.Szajnochy 2,  Bydgoszcz

 16. 000,00

   1.470,00

     5.940,00

2

Z.H.U. Alan

ul.Inwalidów 51, Bydgoszcz

 16.200,00

   1. 520,00

     6.120,00

3

P.P.H.U. MEBLOGAMA

UL. Ludwikowo1, Bydgoszcz

 15.600,00

   ----------

 ---------------

 

                        

 

W postępowaniu złożono 3 oferty

 

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.