Dostawa materiałów budowlanych

08.2013r.

 

 

 

                                     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

                                                                             

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póĽn. zm.) Zamawiaj±cy informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP-D.24-138/2013 na dostawę materiałów budowlanych w trybie zapytania o cenę komisyjnie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Nazwa Wykonawcy , którego ofertę wybrano :

Hurtostal” 

Wyroby Metalowe Sp. z o.o.

85-037 Bydgoszcz ul. Sienkiewicza 3

Cena oferty - 19 672,07 zł

Uzasadnienie wyboru :  Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu.

                                  Oferta zgodna z kryterium oceny  ofert okre¶lonym  w

                                  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona

 

L.p

           Nazwa i adres dostawcy

     Cena brutto

1

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

A.Lunkiewicz 88- 014 ¦icienko

        20 655,75

2

Hurtostal  Wyroby metalowe

85-037 Bydgoszcz  Sienkiewicza 3

        19 672,07

 

 

             

W postępowaniu złożono 2 oferty

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.