OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - USŁUGI

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa (firma):              Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich
Adres pocztowy:          ul. Kordeckiego 20
Miejscowość:               Bydgoszcz
Kod pocztowy:             85-225     Województwo:           Kujawsko-Pomorskie
Tel.: (052) 374 90 18    
Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):  http://zamowienia.utp.edu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa administrowania strony internetowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  na lata 2007 – 2013
II.2) Rodzaj zamówienia  Zapytanie ofertowe - Usługi
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Usługa administrowania strony internetowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko - Pomorskiego  na lata 2007 – 2013.

Usługa polegająca na uaktualnianiu zawartości strony. W szczególności:

-    tworzeniu nowych artykułów i umieszczaniu na stronie gotowych materiałów w różnych formatach (pdf, mov, png itp);

-    tworzeniu i uaktualnianiu galerii zdjęć,

-    przygotowaniu  zdjęć w odpowiednich formatach i rozmiarach,

-    aktualizacji i instalacji komponentów niezbędnych do prawidłowego wyświetlania strony,

-    wykonywaniu kopii zapasowych strony i systemu CMS Joomla,

-   wykonywaniu aktualizacji systemu CMS Joomla , zarówno zainstalowanych modułów jak i całego systemu CMS,

-      zamieszczaniu tłumaczeń publikowanych materiałów w języku angielskim.

-      opracowaniu nowego modelu wyświetlania galerii.

-      uporządkowaniu zdjęć w istniejących galeriach.

-      zainstalowaniu i skonfigurowaniu nowej, wymagającej mniej zasobów systemowych,

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
CPV - 72400000-4
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)  2 032,52 zł
  

SEKCJA III: PROCEDURA

1.   Zapytanie ofertowe

2.   Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość zamówienia nie przekracza wartości 5000,00 zł (netto). Zamawiający w sposób zgodny z zasadami celowości i oszczędności  skierował zapytanie ofertowe do 3 potencjalnych wykonawców oferujących przedmiotową usługę.

 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Nazwa (firma):              S.O.S. Piotr Wesołowski
Adres pocztowy:          ul. Bartosza Głowackiego 9
Miejscowość:               Bydgoszcz,  Kod pocztowy: 85-614
Województwo:              Kujawsko -Pomorskie

 Zamieszczono w dniu 22.01.2013r.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.