Dostawa sukcesywna materiałów branży elektrycznej

 

                                                                                                      Bydgoszcz  5.05.2014

 

 

 

 

 

 

                                    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

                              

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr.113poz. 759 )  Zamawiaj±cy informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne nr AZZP.243.60.2014 na dostawę materiałów elektrycznych , komisyjnie wybrano  najkorzystniejsz± ofertę:

 

Jest ni± oferta nr 1 złożona przez :

PPUH. ELEKTROSTAN 85-858  Bydgoszcz  ul. T. Boya –Żeleńskiego 1

Cena oferty wynosi : 11 134 ,76

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy

 

 

Uzasadnienie wyboru :  Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu.

                                  Oferta zgodna z kryterium oceny  ofert okre¶lonym  w

                                  specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

 

L.p

                  Nazwa i adres Wykonawcy

      Cena  brutto

1

PPUH. ELEKTROSTAN         85-858  Bydgoszcz  ul. T. Boya –Żeleńskiego 1

 

          11 134 ,76

2

TOMAN   Tomasz Kończal    85-149 Bydgoszcz  ul. G.Zapolskiej 4A

          12 086,86   

 

 

 

W postępowaniu złożono  2 oferty

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.