Wyniki postępowania ofertowego nr ZP/AAR/01/2015

   Bydgoszcz  07.02.2015r.

 

 

Wyniki postępowania ofertowego nr ZP/AAR/01/2015

 

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym nr ZP/AAR/01/2015 na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru  inwestorskiego w czasie realizacji u Zamawiającego inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w siedmiu obiektach dydaktycznych (bud. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Alejach Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy wybrana została najkorzystniejsza oferta.

 

Jest nią oferta nr 1 złożona przez oferenta, z którym zostanie podpisana umowa: 

 

Piotr Sulecki – Usługi Projektowania
Architektonicznego i Inżynierii
oraz Doradztwa Technicznego 
ul. Albatrosa 31a, Murowaniec, 86-005 Białe Błota

Zestawienie wszystkich ofert :

 

Lp.

Oferta

Kryterium: cena brutto
(waga kryterium 100%)

Kryterium:

……………..

fakultatywne ustalone przez

beneficjenta)

Kryterium:

……………..

fakultatywne ustalone przez beneficjenta)

Podsumowanie

 

1

 

Piotr Sulecki – Usługi Projektowania Architektonicznego i Inżynierii oraz Doradztwa Technicznego 

38.000,00 zł
100 pkt.

 

 

Cena brutto
 100 pkt.

2

Zakład Projektowo-Budowlany
Ryszard Zehner

65.190,00 zł
58,29 pkt.

 

 

Cena brutto 58,29 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „BUKOMEX” Sp. z o.o.

73.800,00 zł
51,49 pkt.

 

 

Cena brutto 51,49 pkt.

           

Uzasadnienie wyboru :

Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert jest najtańsza 

W postępowaniu złożono 3 oferty

 

Wykonawcy nie zostali  wykluczeni. Oferty nie zostały odrzucone