Zakup nawozów mineralnych

           Bydgoszcz,  26.01.2016 r.

 

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z póź. zm.) informujemy, że  w postępowaniu o zamówienie publiczne  nr AZZP.243.3.2016 na zakup nawozów mineralnych w trybie zapytania o cenę wybrana została najkorzystniejsza oferta:

 

Zadanie nr 1

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena wynosi : 123 606,00 zł  .  Ilość pkt. – cena 100 pkt   

Suma punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 1 - AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno

Cena wynosi 125 307,00 zł  Ilość pkt. – 98,64 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 2 - P. W. lechpol sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena wynosi 126 441,00 zł  Ilość pkt. – 97,76 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 3 - SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dniu 20.01.2016 roku wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca w odpowiedzi poinformował Zamawiającego, iż podana cena w ofercie jest błędna. Zamawiający uznaje, iż oferta zawiera rażąco niską cenę.

 

Oferta nr 5 - PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dniu 20.01.2016 roku wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca w odpowiedzi poinformował Zamawiającego, iż podana cena w ofercie jest błędna. Zamawiający uznaje, iż oferta zawiera rażąco niską cenę.

 

 

W zadaniu złożono 5 oferty.

 

 

Zadanie nr 2

Oferta nr 2 - P. W. lechpol sp. z o.o.,Ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena wynosi : 48 151,80 zł  .  Ilość pkt. – cena 100 pkt     

Suma punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 1 - AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno

Cena wynosi 48 351,60 zł  Ilość pkt. – 99,59 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 3 - SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Cena wynosi 48 951,00 zł  Ilość pkt. – 98,37 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena wynosi 49 550,40 zł  Ilość pkt. – 97,18 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 5 - PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dniu 20.01.2016 roku wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca w odpowiedzi poinformował Zamawiającego, iż podana cena w ofercie jest błędna. Zamawiający uznaje, iż oferta zawiera rażąco niską cenę.

 

W zadaniu złożono 5 oferty.

                                                                      

Zadanie nr 3

Oferta nr 1 - AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno

Cena wynosi : 8 596,80 zł  .  Ilość pkt. – cena 100 pkt       

Suma punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 2 -  P. W. lechpol sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena wynosi 8 726,40 zł  Ilość pkt. – 98,51 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 3 - SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Cena wynosi 8 618,40 zł  Ilość pkt. – 99,75 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena wynosi 9 100,00 zł  Ilość pkt. – 94,47 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 5 - PUH „CHEMIROL” Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4, iż oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w dniu 20.01.2016 roku wezwał Wykonawcę do wyjaśnień, czy oferta zawiera rażąco niską cenę. Wykonawca w odpowiedzi poinformował Zamawiającego, iż podana cena w ofercie jest błędna. Zamawiający uznaje, iż oferta zawiera rażąco niską cenę.

 

W zadaniu złożono 5 oferty.

 

 

Zadanie nr 4

Oferta nr 1 - AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno

Cena wynosi : 61 458,48 zł  .  Ilość pkt. – cena 100 pkt     

Suma punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 2 -  P. W. lechpol sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena wynosi 63 136,80   Ilość pkt. – 97,34 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 3 - SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta  została odrzucona na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W rozdziale I w zaproszeniu do składania ofert Zamawiający określił Przedmiot Zamówienia jako Polifoska 6 N 6%, P 20%, K 30%, S 7% - 37 ton, Wykonawca zaoferował NPK (S) ULTRA 8:20:30 (5). Wykonawca nie potwierdził parametrów wymaganego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena wynosi 61 538,40   Ilość pkt. – 99,87 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

W zadaniu złożono 4 oferty.

                                                                                             

 

Zadanie nr 5

Oferta nr 1 - AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno

Cena wynosi : 134 131,68  .  Ilość pkt. – cena 100 pkt   

Suma punktów: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 2 -  P. W. lechpol sp. z o.o., Ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena wynosi 140 983,20   Ilość pkt. – 95,14 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 3 - SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta  została odrzucona na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W rozdziale I w zaproszeniu do składania ofert Zamawiający określił Przedmiot Zamówienia jako Saletrosan N 26%, S 13% -122 tony, Wykonawca zaoferował siarczan amonu gruby granulat 21% - N, 60% - SO3. Wykonawca nie potwierdził parametrów wymaganego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Cena wynosi 134 395,20   Ilość pkt. – 99,80 pkt

Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

W zadaniu złożono 4 oferty.

 

Zadanie nr 6

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 29. 01.2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający  informuję, że w przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

 

Oferta nr 1 - AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie został wykluczony. Oferta nie została odrzucona.

 

Oferta nr 3 - SCANDAGRA Polska Sp. z o.o., Ul. Alberta Schmidta 1, Żołędowo 86-031Osielsko

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta  została odrzucona na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W rozdziale I w zaproszeniu do składania ofert Zamawiający określił Przedmiot Zamówienia jako YARA PK(S) P 15%,K 30%, S 10,5% - 24 tony, Wykonawca zaoferował YAKA PK (S) P – 20%, K – 30 %, S – 5,1% . Wykonawca nie potwierdził parametrów wymaganego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 

Oferta nr 4 - „AGROCHEM PUŁAWY” Sp. z o.o., Ul. Mickiewicza 5, 77-300 Człuchów

Wykonawca nie został wykluczony.

Oferta  została odrzucona na podstawie art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W rozdziale I w zaproszeniu do składania ofert Zamawiający określił Przedmiot Zamówienia jako YARA PK(S) P 15%,K 30%, S 10,5% - 24 tony, Wykonawca zaoferował AGROFOSKAPK 16-36. Wykonawca nie potwierdził parametrów wymaganego przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

 

W zadaniu złożono 3 oferty.

 

 /Zamawiający/