Dotyczy: wydruku plakatów promocyjnych na seminarium III realizowane w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

                                                                                                          Bydgoszcz, 06.10.2015 r. 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja ¦niadeckich w Bydgoszczy
ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,
tel. (52) 374-82-84
przyb@utp.edu.pl, www.utp.edu.pl

 

Zapytanie ofertowe

(Rozpoznanie rynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP)

 

Dotyczy: wydruku plakatów promocyjnych na seminarium III realizowane w ramach Projektu "Wdrożenie innowacyjnych programów i form kształcenia w zakresie inżynierii telemedycznej na UTP w Bydgoszczy” FSS/2013/HEI/W/0111

 

I. ZAMAWIAJˇCY

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja ¦niadeckich

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz  NIP: 554-031-31-07, REGON 000001689,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wydruk 30 plakatów formatu B1 oraz 30 plakatów A3 na papierze: cyclus print lub równoważnym, dwustronnie powlekanym, min. 150 g, certyfikowanym

Druk:4+0.

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

-      Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 16.10.2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna obejmować:

-      cenę za każdy element objęty zamówieniem w kwocie netto

-      wskazanie stawki VAT je¶li jest niższa różna od podstawowej (23%)

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      Oferta powinna zostać przekazana mailem na adres boleslaw.przybylinski@utp.edu.pl do dnia 13.10.2015r. godz. 12.00

-      Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.10.2015r.

-      Oferty złożone po terminie nie będ± rozpatrywane

-      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoj± ofertę.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

-      Cena 100%

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Wynagrodzenie, jakie zamawiaj±cy zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynika z budżetu projektu. Wynagrodzenie za wykonanie usługi jest finansowane ze ¶rodków funduszy norweskich i funduszy EOG pochodz±cych z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz ¶rodków krajowych

Dodatkowych informacji udziela Pan dr inż. Bolesław Przybyliński pod numerem telefonu 52 3748284 oraz adresem email: przyb@utp.edu.pl

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.