Dotyczy: dostawy sukcesywnej materiałów remontowych i eksploatacyjnych

                                                                                               Bydgoszcz, dnia 20.05.2016 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 56

Fax. 52 374 92 66

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sukcesywną materiałów remontowych i eksploatacyjnych branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, metalowej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej. Nr postępowania AZZP.243.14.2016.

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29. 01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako oferty najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

Zadanie nr 1:

PPUH ELEKTROSTAN Hanna Maria Ołdziej  ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz z ceną brutto 87.620,10 zł

Zadanie nr 2:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe R. L. JENERALCZYK  ul.  Jarmużowa 5, 85-410 Bydgoszcz

z ceną brutto 57.947,52 zł

Zadanie nr 3:

Hurtostal Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 3, 85-037 Bydgoszcz

z ceną brutto 69.484,97 zł

Zadanie nr 4:

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami "CHEMIA" Sp. z o.o. ul. Łęczycka 8, 85-957 Bydgoszcz

z ceną brutto 52.021,40 zł

Zadanie nr 5:

P.W. ART-BUD Hurtownia materiałów budowlanych Jan Lachowski ul. Towarowa 28,                       85-001 Bydgoszcz

z ceną brutto 50.081,90 zł

Zadanie nr 6:

ATHENA Robert Urbanek  ul. Szajnochy 2, 85-738 Bydgoszcz

z ceną brutto 41.897,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty ww. Wykonawców spełniają wszystkie warunki wymagane w SIWZ.  Co więcej otrzymały najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert tj. cena oferty (brutto) 100%.

Jednocześnie informuję, że w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Lp.

Nazwa oraz adres wykonawców

Cena oferty - 100%

zadanie

nr 1

zadanie

nr 2

zadanie

nr 3

zadanie

nr 4

Zadanie

 nr 5

zadanie

nr 6

1

Hurtostal Sp. z o.o.

 ul. Sienkiewicza 3
85-037 Bydgoszcz

-

93,61

100

-

-

-

2

Przedsiębiorstwo

Handlu Chemikaliami

"CHEMIA" Sp. z o.o.

ul. Łęczycka 8
85-957 Bydgoszcz

-

-

-

100

-

-

3

Przedsiębiorstwo

 Usługowo Handlowe

R. L. JENERALCZYK
ul.  Jarmużowa 5

85-410 Bydgoszcz

-

100

94,54

-

-

-

4

ATHENA

Robert Urbanek

ul. Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz

-

-

-

-

-

100

5

METAL-STAL

Michał Krasiński

ul. Sienkiewicza 3

85-037 Bydgoszcz

-

-

-

-

90,10

-

6

P.H.U. LANO

Radosław Bielewicz

ul. Mrotecka 8

 85-435 Bydgoszcz

-

-

-

-

-

79,94

7

PPUH ELEKTROSTAN

Hanna Maria Ołdziej
ul. Tadeusza Boya Żeleńskiego 1
85-858 Bydgoszcz

100

-

-

-

-

-

8

P.W. ART-BUD

Jan Lachowski

Hurtownia materiałów budowlanych

ul. Towarowa 28

85-001 Bydgoszcz

-

-

-

99,48

100

99,97

9

NELKOM

Dariusz Malecha

ul. Kolonijna 2

86-031 Osielsko

79,24

-

-

-

-

-

 

 

Zamawiający

 (-)