Dostawa nawozów mineralnych

PR23_F145_w2     Bydgoszcz, dnia 19.12.2016 roku 

Ogłoszenie o wyniku postępowania –informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

/o unieważnionym zadaniu

 


   1. Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85 – 789 Bydgoszcz

Fax. 052 374 92 66

Strona internetowa  Zamawiającego: www.zamowienia.utp.edu.pl

e-mail –  agata.juskowiak@utp.edu.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku -  piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2. Opis i oznaczenie postępowania

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania o cene na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

Dostawa nawozów mineralnych

Nr postępowania AZZP.243.136.2016

CPV: 24440000-0   Różne nawozy

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nawozów mineralnych dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie wyszczególnionych poniżej:

 

Zadanie nr 1             Saletra amonowa  (polska) 34%N                                                                                   43 ton

Zadanie nr 2             Saletrosan  26%N, 13% S                                                                                              116 ton

Zadanie nr 3             Mocznik 46%N                                                                                                                39 ton

Zadanie nr 4             Nawóz PK zawartość P (od 15% do 20%), zawartość K ( od 30% do 40%)                  20 ton

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

 

3.Wybrana oferta / nazwa Wykonawcy oraz uzasadnienie wyboru oferty:

Zadanie nr 1 - Oferta nr 2 -  ASMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę  na podstawie przepisu  art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Zadanie nr 3 - Oferta nr 1 -  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „CHEMIROL” Sp. z .o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę  na podstawie przepisu  art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Zadanie nr 4 - Oferta nr 2 -  ASMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

- Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryterium oceny ofert  określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca także spełnił wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ. Zamawiający wybrał ofertę  na podstawie przepisu  art. 91 ust. 1 ustawy PZP - „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

4.Cena wybranej oferty

Zadanie 1 – 44 489,52 zł

Zadanie 3 – 49 280,40 zł

Zadanie 4 – 26 956,80 zł

 

5. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Numer zadania

Numer oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Liczba pkt. / % w kryterium

Cena

Razem pkt. / %

1

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„CHEMIROL” Sp. z .o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

93,01

93,01

2

ASMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

3

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„CHEMIROL” Sp. z .o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

100,00

100,00

2

ASMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

99,32

99,32

4

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe

„CHEMIROL” Sp. z .o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

95,27

95,27

2

ASMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

 

8. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie odrzucono żadnej z ofert.  

                                                                                                                                                                                 

9. Wykonawcy wykluczeni - uzasadnienie faktyczne i prawne

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

10.Unieważnienie postępowania - uzasadnienie faktyczne i prawne

Zadanie nr 2

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 2 ustawy 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, ponieważ w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegającym odrzuceniu.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Ta strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji na stronie Polityce prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.