Dostawa nawozów mineralnych

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa nawozów mineralnych nr AZZP.243.78.2018 w dniu 30.11.2018 r. o godz. 09:40

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 120.225,00 zł brutto; zadanie nr 2: 77.682,00 zł brutto; zadanie nr 3: 72.048,00 zł brutto; zadanie nr 4: 153.792,00 zł brutto; zadanie nr 5: 54.740,00 zł brutto; zadanie nr 6: 13.167,00 zł brutto, zadanie nr 7: 14.350,00 zł

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Zadanie nr 4

Zadanie nr 5

Zadanie nr 6

Zadanie nr 7

120.225,00 zł

77.682,00 zł

72.048,00 zł

153.792,00 zł

54.740,00 zł

13.167,00 zł

14.350,00 zł

Saletrosan 

 

Saletra amonowa  (polska)

Mocznik

Polifoska

Siarczan magnezu

KORN-KALI

Polidap

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

122.131.80 zł

79.528,39 zł

75.530,88 zł

151.683,84 zł

52.164,00 zł

13.341,24 zł

14.719,32 zł

2

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

120.204,00 zł

79.044,00 zł

75.143,00 zł

-

54.152,00 zł

12.950,00 zł

-

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

122.472,00 zł

79.389,72 zł

75.168,00 zł

148.780,80 zł

56.883,60 zł

13.483,80 zł

14.137,20 zł

4

Osadowski S.A.

Ul. Szolejowa 6

56-420 Bierutów

124.173,00 zł

80.360,42 zł

74.805,12 zł

152.928,00 zł

55.095,12 zł

-

-

 

                                                                                               Bydgoszcz, dnia 04.12.2018 r.

 Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 63


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nawozów mineralnych nr AZZP.243.78.2018


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:


Zadanie nr 1   Saletrosan  26%N, 13% S                                                                              105 ton

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3,            88-300 Mogilno

Cena brutto – 120.204,00 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

98,42

98,42

2

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

98,15

98,15

4

Osadowski S.A.

Ul. Szolejowa 6

56-420 Bierutów

96,80

96,80

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 2   Saletra amonowa  (polska) 34%N                                                                64,2 ton

Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3,            88-300 Mogilno

Cena brutto – 79.044,00 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

99,39

99,39

2

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

99,56

99,56

4

Osadowski S.A.

Ul. Szolejowa 6

56-420 Bierutów

98,36

98,36

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 3   Mocznik 46%N                                                                                                   48 ton

Oferta nr 4 – Osadowski S.A. Ul. Szolejowa 656-420 Bierutów 

Cena brutto – 74.805,12 zł,

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 3

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

99,04

99,04

2

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

99,55

99,55

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

99,52

99,52

4

Osadowski S.A.

Ul. Szolejowa 6

56-420 Bierutów

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 4      Polifoska 5- 5%N, 15%P205, 30%K2O, 2%Mg, 7%SO3                             96 ton

Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena brutto – 148.780,80 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 4

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

98,09

98,09

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

100,00

100,00

4

Osadowski S.A.

Ul. Szolejowa 6

56-420 Bierutów

97,29

97,29

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 5   Siarczan magnezu 25%MgO,50%SO3                                                              46 ton

Oferta nr 1 – Ampol-Merol Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a,  87-200 Wąbrzeźno

Cena brutto – 52.164,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 5

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

100,00

100,00

2

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

96,33

96,33

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

91,70

91,70

4

Osadowski S.A.

Ul. Szolejowa 6

56-420 Bierutów

94,68

94,68

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 6      KORN-KALI 40%K2O,6%MgO,4%Na2O                                                    11 ton

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

Cena brutto – 12.950,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 6

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

97,07

97,07

2

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

100,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

96,04

96,04

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 7   Polidap 18%, N, 46%P205                                                                                     7 ton

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 36, 89-200 Szubin

Cena brutto – 12.950,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:         

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

Ampol-Merol Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

96,05

96,05

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

lechpol sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 36

89-200 Szubin

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zamawiający

( - )