Dostawa nawozów mineralnych dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

 85-796 Bydgoszcz

 

INFORMACJA Z PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

Dostawa nawozów mineralnych dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie

 nr AZZP.243.97.2019 w dniu 02.12.2019 r. o godz. 11:00

Kwota, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1: 98.044,40 zł brutto; zadanie nr 2: 60.044,40 zł brutto; zadanie nr 3: 139.680,00 zł brutto;

zadanie nr 4: 85.646,00 zł brutto; Zadanie nr 5: 9.645,60 zł, Zadanie nr 6: 53.967,00 zł brutto, Zadanie nr 7: 21.811,10 zł

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Zadanie nr 2

Zadanie nr 3

Zadanie nr 4

Zadanie nr 5

Zadanie nr 6

Zadanie nr 7

Dostawa Saletrosanu

Dostawa

Saletry amonowej

Dostawa Mocznika

Dostawa Polifoski

Dostawa Korn-Kali

Dostawa

Fosforanu Amonu

Dostawa

nawozów dolistnych

98.044,40 zł

60.044,40 zł

139.680,00 zł

85.646,00 zł

9.645,60 zł

53.967,00 zł

21.811,10 zł

1

 

Przedsiębiortswo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

92.708,40 zł

56.050,80 zł

119.232,00 zł

84.232,50 zł

9.176,00 zł

45.297,00 zł

19.850,40 zł

2

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

93.299,04 zł

55.879,20 zł

122.342,40 zł

83.457,00 zł

-

51.807,60 zł

-

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Miłokaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

92.404,80 zł

55.598,40 zł

116.121,60 zł

83.338,20 zł

9.417,60 zł

45.360,00 zł

16.461,26 zł

 


                                                                                               Bydgoszcz, dnia 05.12.2019 r.

 

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

Tel.  52 374 92 63

 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nawozów mineralnych dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie nr AZZP.243.97.2019

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę:

 

Zadanie nr 1 – Dostawa Saletrosanu

 

Oferta nr 3 – AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

 

Cena brutto – 92.404,80 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 1

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

99,67

99,67

2

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

99,04

99,04

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

Zadanie nr 2 – Dostawa Saletry amonowej

 

Oferta nr 3 – AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

 

Cena brutto – 55.598,40 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 2

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

99,19

99,19

2

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

99,50

99,50

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

Zadanie nr 3 – Dostawa Mocznika

 

Oferta nr 3 – AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

 

Cena brutto – 116.121,60 zł

 

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 3

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

97,39

97,39

2

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

94,91

94,91

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

Zadanie nr 4 – Dostawa Polifoski

 

Oferta nr AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

 

Cena brutto – 83.338,20 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 4

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

98,94

99,94

2

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

99,86

99,86

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

 

Zadanie nr 5 – Dostawa Korn-Kali

 

Oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

 

Cena brutto – 9.176,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 5

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

100,00

100,00

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

97,43

97,43

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie nr 6 – Dostawa Fosforanu Amonu

 

Oferta nr 1 –  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o., Ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

 

Cena brutto – 42.297,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 6

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

100,00

100,00

2

 

Agrochem Puławy

Oddział Człuchów

Ul. Mickiewicza 5

77-300 Człuchów

 

87,43

87,43

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

99,86

99,86

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

Zadanie nr 7 – Dostawa nawozów dolistnych

 

Oferta nr 3 – AMPOL-MEROL Sp. z o.o., Ul. Mikołaja z Ryńska 28a, 87-200 Wąbrzeźno

 

Cena brutto – 16.460,60 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ.

Wykonawca uzyskała  100 punktów w kryteriach oceny ofert.                        

 

Jednocześnie informuję, że:

1)    w prowadzonym postępowaniu oferty złożyli nw. Wykonawcy, otrzymując następującą punktację w kryterium oceny ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa oraz adres wykonawców

Zadanie nr 7

Cena oferty

brutto - 100%

Razem

1

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 3

88-300 Mogilno

 

82,92

82,92

3

 

AMPOL-MEROL Sp. z o.o.

Ul. Mikołaja z Ryńska 28a

87-200 Wąbrzeźno

 

100,00

100,00

 

2)    żaden z Wykonawców nie został wykluczony;

3)    nie odrzucono żadnego z Wykonawcę:

 

 

 

Zamawiający

    ( - )